Abonneer op de blog RSS feed

Op de YouLess site wordt een blog bijgehouden met nieuws en tips met betrekking tot de Youless energy monitor. Volg deze blog om meer uit je Youless te halen.

Volg ons op twitter

Gebruik onze rss feed of volg ons op twitter voor aankondigingen van nieuwe posts.

 

LS120 firmware update 1.4.2

door Andras Tucsni

Firmware update 1.4.2 voor de LS120 verbetert 2 punten met betrekking tot de S0 input.

De huidige 1.4 firmware van de Youless is al enige tijd onveranderd omdat deze eigenlijk door de bank genomen gewoon prima werkt. Recentelijk zijn er door oplettende gebruikers toch 2 puntjes met betrekking tot de S0 input kWh teller gevonden, en om deze op te lossen is er nu een nieuwe firmware versie 1.4.2.

De reden dat dit niet eerder opgemerkt of gemeld was, komt waarschijnlijk omdat het voor het ene punt pas na verloop van langere tijd merkbaar wordt, en voor het andere punt het zich alleen in relatief zeldzame configuraties voordoet. Bovendien zijn het ook punten met een vrij kleine impact, en dat maakt het ook nog eens minder opvallend.

Bij het eerste punt bleek dat wanneer de S0 kWh teller een waarde van 10000,000 kWh of meer bereikt, dat er dan op de home page van de Youless extra decimalen achter de waarde verschijnen die daar niet horen. Voor de nauwkeurigheid van de getoonde waarde maakt dat vrijwel niet uit omdat het vanaf de 4e decimaal is, maar ze horen er niet te staan. Overigens heeft dit verder geen effect op de waarde die naar een energiemanager geüpload wordt. In firmware 1.4.2 worden alleen de 3 decimalen die er horen te staan getoond, ook vanaf de 10000,000 kWh.

Het tweede punt heeft alleen betrekking op gebruikers die een DIN rail kWh meter op de S0 input aangesloten hebben met een meterconstante van meer dan 1000 imp/kWh. Dat betekent dat het sowieso geen betrekking heeft op kWh meters die bij Youless aangeschaft zijn, en voor het merendeel van gebruikers die een andere kWh meter hebben waarschijnlijk ook niet. Dit omdat 1000 imp/kWh verreweg het meeste voorkomt.

Bij DIN rail kWh meters met een 1000+ meterconstante ontstaat een klein afrondingsverschil naar beneden toe bij elke geregistreerde puls, wat uiteindelijk op de totale S0 kWh tellerstand tot enkele procenten kan oplopen (afhankelijk van wat de meterconstante is). Dit effect heeft alleen betrekking op de S0 input, en niet op LED pulsen die optisch geregistreerd worden. In firmware versie 1.4.2 is de nauwkeurigheid van de S0 kWh teller gelijk aan die van de optische LED teller, namelijk 3 decimalen nauwkeurig.

Firmware 1.4.2 kan voor de energiemanagers Enelogic, PVOutput en Energiemanageronline gedownload worden vanaf onze LS120 downloads pagina.

Tenslotte nog een opmerking over eventuele waarschuwingen van virusscanners: we hebben gemerkt dat een toenemd aantal virusscanners tegenwoordig 'getriggerd' raken door de firmware flash utility, terwijl deze nog steeds even veilig is al dat hij al jaren is. Er wordt namelijk helemaal niets geïnstalleerd; er wordt alleen geflasht over het netwerk.

Een aantal virusscanners lijkt het netwerk utility deel (netcat) van de flash utility verdacht te vinden, omdat dit theoretisch ook voor andere dingen dan flashen gebruikt zou kunnen worden. We controleren onze releases echter altijd, en de utility kan zonder problemen gebruikt worden. Het merendeel van de virusscanners ziet dan ook geen probleem met de flash utility, en de scanners die wel een melding geven die houden het meestal op een algemene (generic) waarschuwing.

Android app update

door Andras Tucsni

Youless app update voor Android 8 en 9

Na de recente update voor Android 8 en 9, werkt de Youless app versie 0.63 niet meer goed op deze apparaten. De plek van de grafische elementen in de app klopt niet meer, waardoor de app effectief niet meer bruikbaar is.
 
Er is daarom een nieuwe versie van de app waarin dit probleem opgelost is. Deze nieuwe 0.64 versie is geschikt voor Android 4.4 (KitKat) en hoger, maar het is vooralsnog alleen voor Android 8 en 9 gebruikers nodig om de app te updaten. Functioneel gezien is de app verder identiek gebleven, met als enig merkbaar verschil dat de navigatiebar naar de onderkant van het scherm is verhuisd.

Omdat voor deze fix het onderliggend app framework grotendeels is gewijzigd, wordt de 0.64 app niet over 0.63 heen geïnstalleerd, maar verschijnt deze als een nieuwe app, al is de naam verder hetzelfde. Aangeraden wordt om gewoon de nieuwe versie te installeren en de oude te verwijderen. Instellingen zoals het Youless IP adres moeten in de nieuwe app (eenmalig) opnieuw worden ingesteld.

Het app apk bestand kan hier worden gedownload, en is uiteraard ook op de downloads pagina te vinden. Nadat het apk bestand gedownload is, kan deze worden geopend om geïnstalleerd te worden.
 
Indien installatie van onbekende bronnen nog niet toegestaan is, dan zal er meestal automatisch gevraagd worden of dit (eventueel eenmalig) aangezet mag worden. Deze instelling kan in het algemeen gevonden worden in Instellingen > Beveiliging > Onbekende bronnen.
 
Net als in voorgaande versies, heeft de app alleen een machtiging voor netwerk toegang nodig, en heeft de app verder geen toegang tot andere informatie en/of functies op het toestel.

LS120 ondersteuning Energiemanageronline.nl

door Andras Tucsni

LS120 kan met Energiemanageronline.nl gekoppeld worden

Voor ons vorige Youless model LS110 bestond al geruime tijd de mogelijkheid om deze met de online energiemanager Energiemanageronline.nl te koppelen. Voor de slimme meter P1 input en S0 input van ons huidige Youless model LS120 bestond er tot voor kort echter nog geen (volledige) ondersteuning op Energiemanageronline.nl.
 

Dat is nu veranderd. Energiemanageronline ondersteunt nu ook alle functionaliteit van de LS120 waardoor het mogelijk is om realtime slimme meter data, maar ook realtime (zonnestroom) S0 input metingen met dit online platform te koppelen. Op onze downloads pagina is daarom nu voor de LS120 ook een firmware te vinden die voor koppeling met dit platform gebruikt kan worden.

Spreadsheet macro's v8

door Andras Tucsni

Spreadsheet import macro's versie 8

In versie 8 van de import macro's voor Openoffice/Libroffice Calc en Microsoft Excel is er nu een tabblad toegevoegd waarbij de Youless LS120 interne log van de S0 input in een apart tabblad ingelezen kan worden. Net als bij de andere tabbladen is dit weer onderverdeeld in dagwaarden en uurwaarden.

 

Om de S0 input als een apart kanaal in te kunnen lezen is minimaal Youless firmware versie 1.4 vereist, want in eerdere versies van de firmware werd de S0 input nog niet in een onafhankelijk kanaal geregistreerd. Alle Youless exemplaren die vanaf januari aangeschaft zijn voldoen daar aan. Gebruikers die nog versie 1.3 hebben kunnen de laatste firmware versie van onze downloads pagina downloaden.

 

Verder is er in de excel variant nog een issue verholpen die alleen optrad bij lange IP adressen, dat wil zeggen in situaties waarbij alle 4 de getallen in het IP adres uit 3 cijfers bestaan. Er kon dan in eerdere macro versies een foutmelding optreden waardoor de synchronisatie niet lukte.

 

De nieuwe macro's zijn te downloaden van onze downloads pagina.

 

De office import macro's zijn bedoeld voor gebruikers die graag zelf in hun favoriete spreadsheet omgeving data uit de interne log willen kunnen verwerken en/of archiveren.

LS120 firmware update 1.4.1

door Andras Tucsni

Firmware update 1.4.1 voor de LS120 bevat een aantal kleine verbeteringen.

Er is een firmware update 1.4.1 beschikbaar voor de Youless LS120. Deze is te downloaden van de LS120 downloads pagina. Deze update bevat een aantal kleine verbeteringen. Het zal afhankelijk zijn van de LS120 gebruikssituatie, of deze verbeteringen al dan niet merkbaar zijn. Het gaat vooral om de volgende twee situaties:

  1. Bij gebruik van de S0 input:
    Op de Youless web interface home page wordt nu ook de totaal kWh meterstand van de S0 input teller weergegeven. In versie 1.4.0 werd nog alleen het instantaan vermogen op de S0 input weergegeven. Diverse gebruikers hebben hier naar gevraagd, dus we hebben dit daarom toegevoegd.
  2. Bij koppeling met een (domotica) systeem i.c.m. de oudere slimme meter versie DSMR2:
    In deze situatie kon het voorkomen dat er heel soms een corruptie in een uitleeswaarde kon sluipen. Dit kon alleen optreden met de oudere slimme meters met versie DSMR2, en niet met de nieuwere slimme meter versies DSMR4 en (D)SMR5. Dit is nu opgelost in firmware versie 1.4.1.

Er zijn verder nog een aantal andere kleinere verbeteringen doorgevoerd. Voor wie de details wil weten; deze kunnen in de changelog worden nagelezen.