Abonneer op de blog RSS feed

Op de Youless site wordt een blog bijgehouden met nieuws en tips met betrekking tot de Youless energy monitor. Volg deze blog om meer uit je Youless te halen.

Volg ons op twitter

Gebruik onze rss feed of volg ons op twitter voor aankondigingen van nieuwe posts.

 

Android app update

door Andras Tucsni

Youless app update voor Android 8 en 9

Na de recente update voor Android 8 en 9, werkt de Youless app versie 0.63 niet meer goed op deze apparaten. De plek van de grafische elementen in de app klopt niet meer, waardoor de app effectief niet meer bruikbaar is.
 
Er is daarom een nieuwe versie van de app waarin dit probleem opgelost is. Deze nieuwe 0.64 versie is geschikt voor Android 4.4 (KitKat) en hoger, maar het is vooralsnog alleen voor Android 8 en 9 gebruikers nodig om de app te updaten. Functioneel gezien is de app verder identiek gebleven, met als enig merkbaar verschil dat de navigatiebar naar de onderkant van het scherm is verhuisd.

Omdat voor deze fix het onderliggend app framework grotendeels is gewijzigd, wordt de 0.64 app niet over 0.63 heen geïnstalleerd, maar verschijnt deze als een nieuwe app, al is de naam verder hetzelfde. Aangeraden wordt om gewoon de nieuwe versie te installeren en de oude te verwijderen. Instellingen zoals het Youless IP adres moeten in de nieuwe app (eenmalig) opnieuw worden ingesteld.

Het app apk bestand kan hier worden gedownload, en is uiteraard ook op de downloads pagina te vinden. Nadat het apk bestand gedownload is, kan deze worden geopend om geïnstalleerd te worden.
 
Indien installatie van onbekende bronnen nog niet toegestaan is, dan zal er meestal automatisch gevraagd worden of dit (eventueel eenmalig) aangezet mag worden. Deze instelling kan in het algemeen gevonden worden in Instellingen > Beveiliging > Onbekende bronnen.
 
Net als in voorgaande versies, heeft de app alleen een machtiging voor netwerk toegang nodig, en heeft de app verder geen toegang tot andere informatie en/of functies op het toestel.

LS120 ondersteuning Energiemanageronline.nl

door Andras Tucsni

LS120 kan met Energiemanageronline.nl gekoppeld worden

Voor ons vorige Youless model LS110 bestond al geruime tijd de mogelijkheid om deze met de online energiemanager Energiemanageronline.nl te koppelen. Voor de slimme meter P1 input en S0 input van ons huidige Youless model LS120 bestond er tot voor kort echter nog geen (volledige) ondersteuning op Energiemanageronline.nl.
 

Dat is nu veranderd. Energiemanageronline ondersteunt nu ook alle functionaliteit van de LS120 waardoor het mogelijk is om realtime slimme meter data, maar ook realtime (zonnestroom) S0 input metingen met dit online platform te koppelen. Op onze downloads pagina is daarom nu voor de LS120 ook een firmware te vinden die voor koppeling met dit platform gebruikt kan worden.

Spreadsheet macro's v8

door Andras Tucsni

Spreadsheet import macro's versie 8

In versie 8 van de import macro's voor Openoffice/Libroffice Calc en Microsoft Excel is er nu een tabblad toegevoegd waarbij de Youless LS120 interne log van de S0 input in een apart tabblad ingelezen kan worden. Net als bij de andere tabbladen is dit weer onderverdeeld in dagwaarden en uurwaarden.

 

Om de S0 input als een apart kanaal in te kunnen lezen is minimaal Youless firmware versie 1.4 vereist, want in eerdere versies van de firmware werd de S0 input nog niet in een onafhankelijk kanaal geregistreerd. Alle Youless exemplaren die vanaf januari aangeschaft zijn voldoen daar aan. Gebruikers die nog versie 1.3 hebben kunnen de laatste firmware versie van onze downloads pagina downloaden.

 

Verder is er in de excel variant nog een issue verholpen die alleen optrad bij lange IP adressen, dat wil zeggen in situaties waarbij alle 4 de getallen in het IP adres uit 3 cijfers bestaan. Er kon dan in eerdere macro versies een foutmelding optreden waardoor de synchronisatie niet lukte.

 

De nieuwe macro's zijn te downloaden van onze downloads pagina.

 

De office import macro's zijn bedoeld voor gebruikers die graag zelf in hun favoriete spreadsheet omgeving data uit de interne log willen kunnen verwerken en/of archiveren.

LS120 firmware update 1.4.1

door Andras Tucsni

Firmware update 1.4.1 voor de LS120 bevat een aantal kleine verbeteringen.

Er is een firmware update 1.4.1 beschikbaar voor de Youless LS120. Deze is te downloaden van de LS120 downloads pagina. Deze update bevat een aantal kleine verbeteringen. Het zal afhankelijk zijn van de LS120 gebruikssituatie, of deze verbeteringen al dan niet merkbaar zijn. Het gaat vooral om de volgende twee situaties:

  1. Bij gebruik van de S0 input:
    Op de Youless web interface home page wordt nu ook de totaal kWh meterstand van de S0 input teller weergegeven. In versie 1.4.0 werd nog alleen het instantaan vermogen op de S0 input weergegeven. Diverse gebruikers hebben hier naar gevraagd, dus we hebben dit daarom toegevoegd.
  2. Bij koppeling met een (domotica) systeem i.c.m. de oudere slimme meter versie DSMR2:
    In deze situatie kon het voorkomen dat er heel soms een corruptie in een uitleeswaarde kon sluipen. Dit kon alleen optreden met de oudere slimme meters met versie DSMR2, en niet met de nieuwere slimme meter versies DSMR4 en (D)SMR5. Dit is nu opgelost in firmware versie 1.4.1.

Er zijn verder nog een aantal andere kleinere verbeteringen doorgevoerd. Voor wie de details wil weten; deze kunnen in de changelog worden nagelezen.

 

Nieuwe LS120 firmware 1.4

door Andras Tucsni

Nieuwe firmware versie 1.4 voor de LS120

De nieuwe firmware versie 1.4 voor de Youless LS120 is nu beschikbaar als download. In deze firmware wordt de (bedrade) S0 puls input van de LS120 een onafhankelijk nieuw kanaal, naast het kanaal voor P1/LED/draaischijf.

 

 

In de 1.3 firmware kwam de S0 input nog op hetzelfde 'hoofdkanaal' uit als de overige inputs, waardoor er gekozen moest worden om de LS120 ofwel als S0 logger, of als logger voor de hoofdmeter te gebruiken. Omdat het regelmatig voorkomt dat gebruikers naast de hoofdmeter nog een extra logkanaal voor bijvoorbeeld zonnepanelen willen hebben, is dit nu mogelijk gemaakt met de nieuwe 1.4 firmware. De S0 input kan dan verbonden worden met de S0 puls output van een DIN rail kWh meter, die op bijvoorbeeld de zonnestroomgroep geschakeld is.

In de web interface van de LS120 heeft de S0 input een eigen instelbare meterconstante gekregen, en ook een eigen intern logkanaal. De geregistreerde energiestroom op de S0 input wordt met dezelfde resolutie gelogd als het verbruik op het hoofdkanaal. Praktisch gezien zijn er daardoor nu 3 interne logkanalen, namelijk: hoofdmeter elektriciteit, gasmeter (P1) en S0.

Voor gebruikers die momenteel (nog) geen extra kanaal willen gebruiken is het niet nodig om de firmware te updaten. Deze firmware release richt zich namelijk puur op de uitbreiding met het extra kanaal. Voor gebruikers die dat wel willen gebruiken, volgt hieronder informatie om rekening mee te houden wanneer er vanuit een bestaande situatie geupdate wordt:

Als de LS120 momenteel gebruikt wordt als S0 logger, dan 'schakelt' de interne logging na de update naar het nieuwe S0 kanaal. Oude logdata staan nog in het hoofdkanaal gelogd, maar nieuwe data op de S0 input worden nu in het nieuwe S0 logkanaal gelogd. Andersom is er voor gebruikers die tot nu toe alleen de P1 of optische input gebruikten geen bijzonderheid, want dat blijft op dezelfde manier werken.