Abonneer op de blog RSS feed

Op de Youless site wordt een blog bijgehouden met nieuws en tips met betrekking tot de Youless energy monitor. Volg deze blog om meer uit je Youless te halen.

Volg ons op twitter

Gebruik onze rss feed of volg ons op twitter voor aankondigingen van nieuwe posts.

 

Enelogic firmware

door Andras Tucsni

Nieuwe firmware download waarmee met de energiemanager van Enelogic gekoppeld kan worden

Nu de firmware update utility vernieuwd is, is het een goed moment om ook een nieuwe firmware vrij te geven. Op onze downloads pagina is nu ook de YouLess firmware te vinden waarmee de YouLess met de Nederlandse energiemanager Enelogic is te koppelen. De YouLess is met deze firmware al enige tijd verkrijgbaar bij Enelogic zelf, maar nu kunnen alle YouLess gebruikers ook de Enelogic firmware achteraf in de YouLess laden.
 
Deze firmware is functioneel hetzelfde als de standaard firmware, met als enige verschil dat de automatische uploads naar de site van Enelogic gaan, en dat het bekijken van overzichtsgrafieken dus ook op www.enelogic.com gebeurt.
 
Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven van het Enelogic dashboard om een indruk te geven van de functionaliteit:
 

Enelogic dashboard

 
De grafiek (A) kan op verschillende tijdschalen (B) getoond worden, waarbij met vooruit/terug knoppen door de tijd genavigeerd wordt (C). Daarnaast kan er ook traploos “gezoomed” worden door selecties in de grafiek (A) te maken, of vanuit de range selector (D). De energiewaarde over een tijdsperiode wordt ook in euro's uitgedrukt (E), en de prijs per kWh is instelbaar (H). Omdat er meerdere meter inputs (bijvoorbeeld van meerdere YouLessen) en ook meerdere locaties onder hetzelfde account beheerd kunnen worden, kan de gewenste meter input uit een dropdown gekozen worden (F). De meetdata kunnen desgewenst ook als cvs bestand of in andere vormen geëxporteerd worden (G).
 
Enelogic kan ook bruto zonnestroom productie die door een YouLess is gemeten combineren met slimme meter data. Door een reconstructie kan zo het werkelijke stroomverbruik en de werkelijke stroomproductie gescheiden van elkaar getoond worden. Dat is erg handig, want een hoofdmeter kan namelijk alleen het verschil tussen verbruik en opbrengst meten, waardoor deze 2 (data)stromen door elkaar “gemengd” zijn.
 
De site van Enelogic is verder geheel in het Nederlands en het basis account is zonder kosten. Naast het gratis basis account zullen er binnenkort ook abonnementsvormen met extra functies beschikbaar komen.
 
De Enelogic firmware kan als Windows flash utility gedownload worden vanaf onze downloads pagina. Zie ook onze vorige blogpost voor een korte screencast over hoe het laden (flashen) van de firmware in zijn werk gaat. Alle instellingen en data in de YouLess blijven behouden na het laden van een nieuwe firmware. Het enige dat na het flashen nog gedaan moet worden, is het koppelen van de YouLess met Enelogic vanuit de 'Upload' pagina op de YouLess web interface.
 
Indien de YouLess al met een andere energiemanager zoals bijvoorbeeld Bidgely gekoppeld was, wordt het aanbevolen om deze oude koppeling vanuit de 'Upload' pagina voor het flashen van de firmware te ontkoppelen.
 

 

Vernieuwde firmware flash utility

door Andras Tucsni

...waarin de gebruiksvriendelijkheid verbeterd is.

De officiële YouLess firmwares zijn op de YouLess downloads pagina te vinden, bijvoorbeeld voor gebruikers die misschien willen wisselen van firmware. We stellen deze beschikbaar in de vorm van een Windows flash utility die de YouLess firmware via het netwerk in de YouLess laadt.
 
Gebruikers die de oude flash utility al een keer gebruikt hebben zal het zijn opgevallen dat deze wat spartaans was wat gebruikersinterface betreft. We vonden het daarom tijd om deze in een nieuw gebruiksvriendelijker jasje te steken.
 
Het makkelijkste om een indruk te krijgen van hoe dit er nu uitziet, is om het gewoon te zien. Daarom hebben we hieronder een screencast ingevoegd van hoe het flashen met de nieuwe utility nu gaat:

 

 
In de basis komt de functionaliteit van de nieuwe utility op hetzelfde neer als dat van de oude, maar het gebruik is nu intuïtiever en gemakkelijker geworden.
 

PVOutput firmware update

door Andras Tucsni

PVOutput firmware met nieuwe functionaliteit

Een mooie functie van PVOutput, is dat het verloop van de energieopwekking gedurende de dag bekeken kan worden op de Live page. Er worden 2 soorten vermogens op de Live page getoond, namelijk power generated en average power. Het zal Youless gebruikers die de PVOutput firmware gebruiken misschien opgevallen zijn dat met de oude PVOuput firmware deze 2 altijd gelijk waren.
 
Wat is het verschil tussen deze 2 vermogens? Wel, power generated is een momentopname van het vermogen op het moment van de laatste meting, en average power is het gemiddelde vermogen over het tijdsinterval tussen de 2 laatste metingen (5 minuten). Dit laatste wordt afgeleid van de kWh stand van deze laatste 2 datapunten.
 
De Youless stuurde tot nu toe alleen de kWh stand op bij elke meting, en geen momentopname van het vermogen. PVOutput kan daarmee alleen de average power berekenen. Bij verstek stelt PVOutput power generated vervolgens gelijk aan average power. Dit verklaart waarom deze 2 altijd gelijk waren.
 
Meestal verschillen deze 2 vermogens niet veel van elkaar, zoals te zien is het plaatje hieronder waarbij het momentane vermogen wel beschikbaar is. Het wel of niet beschikbaar hebben van de momentopnames lijkt daarom op het eerste gezicht niet heel veel uit te maken. Er valt zelfs wat voor te zeggen dat average power eigenlijk iets nuttiger is omdat het eventuele tijdelijke pieken of dalen afvlakt.
 

PVOutput grafiek met average power en generated power

 
Het is echter bij het gebruik van de diverse PVOutput apps dat het wel een duidelijk verschil kan maken of power generated beschikbaar is of niet. Het bij verstek gelijk zetten van power generated en average power blijkt namelijk alleen op de PVOutput web interface te gebeuren, en niet via de API waar apps gebruik van maken. Hierdoor kan het zijn dat een app in de Live view geen vermogen toont, wat dan wel een gemis is.
 
In de nieuwe Youless PVOuput firmware wordt het momentane vermogen nu meegestuurd waardoor dit niet meer voor kan komen. Deze nieuwe firmware kan vanaf de downloads pagina worden gedownload. Zie ook onze blogpost over firmware flashen.
 
PVOutput instelling met nieuwe geavanceerde v instellingEr is verder nog een “geavanceerde functie” toegevoegd aan deze firmware, namelijk dat op de Upload pagina ingesteld kan worden naar welke PVOutput variabele (v) Youless de metingen stuurt. De standaard waarde v1 zal voor de meeste gebruikers niet gewijzigd hoeven te worden omdat deze voor opgewekte energie bestemd is. Indien gewenst is het echter ook mogelijk om bijvoorbeeld v3 (energie consumptie in plaats van opwekking) in te stellen. Voor meer informatie over deze variabelen, zie de PVOutput help.
 

Koppelen met PVOutput

door Andras Tucsni

Zonnestroom monitoring met de YouLess en PVOutput

Met het mooie weer van de afgelopen dagen doen zonnepanelen bezitters het goed wat zonnestroom opbrengsten betreft:

 
Team Netherlands ouput juli
 
Dit is een recent overzicht van de gezamenlijke opbrengsten van zonnepaneelbezitters die hun zonnestroom opbrengsten monitoren via de gratis online solar monitoring site PVOutput (en zich aangemeld hebben bij het Netherlands team).
 
In een eerdere blogpost schreef ik over hoe de Youless gebruikt kan worden om de zonnestroom productie van zonnepanelen te monitoren.
 
De Youless kan deze productie opbrengsten koppelen met de gratis online energiemanager Bidgely. Op Bidgely is de productie goed te volgen, maar omdat Bidgely meer gericht is op het monitoren van energieverbruik, lieten we eerder ook zien hoe de dagopbrengsten automatisch met zonnestroomopbrengst.eu gekoppeld kunnen worden.
 
Dit is een prima solar monitoring dienst met een grote user base, maar het nadeel is dat er port forwarding op het internet modem moet worden ingesteld waardoor het wat meer voeten in de aarde heeft dan een koppeling met Bidgely. Bovendien kan het verloop gedurende de dag niet bekeken worden, zoals bij Bidgely wel het geval is.
 
Wat dat betreft lijkt PVOutput meer op Bidgely wat mogelijkheden en gemak betreft, maar dan gericht op het monitoren, delen en vergelijken van zonnestroom productie.
 
Overzicht PVOutput
De PVOutput web interface is prettig, strak en to-the-point. Het aardige is dat het delen van grafieken/tabellen met anderen eenvoudig gewoon met een link naar een PVOutput grafiek kan worden gedaan.
 

Live grafiek 22-07-2013

 
Bovenstaande live (gedurende de dag) grafiek is afkomstig van een systeem dat met een YouLess wordt gemonitord. Hierin is zowel het opgewekte vermogen (Watt) als de geaccumuleerde opgewekte energie (kWh) te zien. Op grotere tijdschalen wordt de effeciency (kWh/kW) samen met de opgewekte opbrengsten (kWh) getoond. Er zijn verder nog statistiek overzichten voor verschillende tijdsperioden (seizoen, etc.) op te vragen en PVOutput kan ook een email waarschuwing sturen wanneer er iets mis lijkt te zijn met de productie, zoals bijvoorbeeld een te lage output. Kijk voor een compleet overzicht van alle mogelijkheden op de documentatie pagina van PVOutput.
 
PVOutput Firmware
De YouLess kan gekoppeld worden met PVOutput met de PVOutput firmware. Deze firmware verschilt alleen in het Upload deel van de web interface, waar in dit geval met PVOutput gekoppeld wordt in plaats van met Bidgely; verder werkt alles hetzelfde.
 
Een standaard (Bidgely) YouLess kan eenvoudig worden voorzien van de PVOutput firmware door deze te flashen met de PVOutput firmware. Hoe de YouLess geflasht kan worden is in deze blog post te lezen.
 
Voor diegenen die meteen aan de slag willen met een Youless met de PVOutput firmware, hebben we echter ook een YouLess aan de winkel toegevoegd die al vooraf geladen is met de PVOutput firmware. De firmware hoeft dan niet meer geflasht te worden.
 
Koppelen  met PVOutput
De PVOutput koppeling procedure gaat iets anders dan bij Bidgely, maar het principe is vergelijkbaar. Kort samengevat moet er een system id en een API key op de Youless Upload pagina worden ingevuld, waarmee de YouLess live productiedata naar PVOuput kan sturen. Om de koppeling te vergemakkelijken hebben we een PVOutput specifieke quick guide handleiding samengesteld.
 
De PVOutput firmware en quick-guide zijn uiteraard op onze downloads pagina te vinden

Parage OS X app

door Andras Tucsni

Desktop app/widget voor Mac gebruikers

Met de Windows gadget van YouLess kun je live je energieverbruik op de PC desktop volgen. Het handige hiervan is dat dit de bewustwording van het eigen energieverbruik verhoogt, terwijl je ondertussen met dagelijkse dingen op de computer bezig bent. Je hoeft op deze manier niet steeds “bezig te zijn” met het letten op wat het verbruik is, want de gadget bevindt zich in het blikveld en belangrijke veranderingen zijn makkelijk te volgen door kleurveranderingen.

 

Mac gebruikers moesten tot voor kort iets soortgelijks missen, want deze gadget werkt alleen op Windows. Met de Parage YouLess app/widget voor OS X van Boudewijn de Buck, kunnen Mac gebruikers nu ook op dezelfde manier het energieverbruik in de gaten houden.

 

OS X kent het widgets concept al vanaf 2005, dus voordat Windows gadgets had (vanaf Vista). Deze widgets zijn alleen niet op de desktop zichtbaar, maar op een apart dashboard. Voor een Youless widget is het echter juist prettig als deze altijd in het zicht is.

 

De parage app/widget is dan ook niet als een dashboard widget uitgevoerd, maar als een app die wel op de desktop zichtbaar is. Bovendien kan de app optioneel always on top gezet worden en eventueel ook semi-transparant gemaakt worden.

 

Een handige extra functie is dat het dock icon ook het actuele verbruik toont. Hierdoor kan ook wanneer het venster niet zichtbaar is, er toch een oog op het actueel verbruik gehouden kan worden.

 

tl_files/algemene_plaatjes/osxdockicon.jpg

 

Je zou kunnen zeggen dat dit een app is met een “widget look and feel”. Voor Youless gebruikers met een Mac is de fraaie Parage app/widget denk ik wel een must-have toevoeging te noemen. De Parage app, en meer informatie hierover is te vinden op www.parage.net.